สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลาสลิดดอนนา) ให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงรอบการผลิตปี 2564

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปลาสลิดดอนนา) ให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงรอบการผลิตปี 2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-30  |   ข่าววันที่: 2021-03-26 |  อ่าน: 204 ครั้ง
 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าสนับสนุนพันธุ์ปลาสลิดดอนนา จำนวน 19,850 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 12 ราย ที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900