ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต


ประวัติความเป็นมา 

เกี่ยวกับเรา


         ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) เป็นหน่วยงานพัฒนาประมงทะเลฝั่งทะเลอันดามัน ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการจัดตั้งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในพื้นที่เขาโต๊ะขุน บ้านอ่าวมะขาม หมู่ ๗ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ ๔๔ ไร่   โดยใช้ชื่อว่า    สถานีประมงทะเลจังหวัดภูเก็ต”               ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)     และในปี 2559  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ...  265   ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ...  206  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเม...  173  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป...  155  การทำการประมงอวนทับตลิ่งบริเวณชายหาดในหาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต   150  วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในว...  121  ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ไ...  120  ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ตรวจประเม...  118  ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ...  97  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ทำการเตรียมตัวอย่างสัตว์น้ำเศรษฐกิจ...  94

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

     77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000    marinephuket@yahoo.com   0-7639-1138, 40   0-7639-1139