หอยเชอรี่ สัตว์น้ำเศรษฐกิจ กับวิถีชีวิต BCG

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


หอยเชอรี่ สัตว์น้ำเศรษฐกิจ กับวิถีชีวิต BCG วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวชิระ  กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมพร้าวทองฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มของคุณชญาดา เกตุศักดิ์ ในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่ทั้งสายพันธุ์ทั่วไป และสายพันธุ์สีทอง โดยพบว่าหอยเชอรี่เป็นหอยที่เลี้ยงง่าย สามารถใช้พืชน้ำ อาทิ ผักตบชวา จอก แหน ผำ เป็นอาหารในการเลี้ยง ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยปัจจุบันราคาจำหน่ายหอยเชอรี่สดอยู่ที่ประมาณ 150บาท/กิโลกรัม 
????ทั้งนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงยังมีความต้องการให้กรมประมงศึกษา วิจัย และพัฒนาในเรื่อง การจำแนกชนิดพันธุ์ เทคนิคการเพาะและอนุบาลลูกหอยในช่วงวัยอ่อน อัตราความหนาแน่นในการเลี้ยง ระบบการจัดการบ่อเลี้ยงและคุณภาพน้ำที่เหมาะสม รวมทั้งการศึกษาด้านโรคสัตว์น้ำ และการจัดการหลังการจับรวมถึงการขนส่งหอยมีชีวิต เพื่อให้หอยเชอรี่ และหอยฝาเดียวสายพันธุ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง เช่น หอยโข่ง หอยปัง หอยหอม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่า สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป??????

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   444   หอยเชอรี่ สัตว์น้ำเศรษฐกิจ กับวิถีชีวิต BCG   389  กองทุนปลาหน้าวัด เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำโขง   356  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ   320  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   292  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเ...  287  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ   262  ประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแป...  244  Facebook    235  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี   229

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.secretaries@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ