ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  “ชวน ช้อป ชิม ใช้ จระเข้” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม  “ชวน ช้อป ชิม ใช้ จระเข้” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ลานโพธิ์ หลังอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 07.30 น. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าในกิจกรรม  “ชวน ช้อป ชิม ใช้ จระเข้” โดยกรมประมงได้เปิดพื้นที่บริเวณลานโพธิ์ หลังอาคารจุฬาภรณ์ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มจระเข้จากจังหวัดนครปฐมและราชบุรีนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจระเข้ อาทิ เช่น กระเป๋าสตางค์ผู้ชาย - ผู้หญิง กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย เข็มขัดหนังจระเข้ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจระเข้ เช่น ลูกชิ้นจระเข้ แคปจระเข้ แหนมซี่โครงจระเข้ ฯลฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อเป็นอย่างดี และมียอดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในงาน จำนวน 65,650 บาท

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้นโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เพื่อช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   444   หอยเชอรี่ สัตว์น้ำเศรษฐกิจ กับวิถีชีวิต BCG   388  กองทุนปลาหน้าวัด เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำโขง   356  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ   320  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   292  ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเ...  287  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ   262  ประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแป...  244  Facebook    235  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี   229

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.secretaries@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ