ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปี กรมประมง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-29  |   ข่าววันที่: 2021-09-29  |  111 ครั้ง  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,133)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,865) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,382) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,310) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,292) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,232) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,198) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,174) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,143) เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ประมงแนะวิธีฝ่าแล้ง.. (903)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900