ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-24  |   ข่าววันที่: 2021-10-24 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

 วันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี ที่นำมาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาตลาดกุ้งก้ามกรามอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน คร... (1,221)   การจัดสรรงบประมาณและแผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (458)  การขอหนังสือรับรอง  (333)  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญท... (295)  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2... (294)  การส่งออกสัตว์น้ำ ม.65  (278)  ประชุมหัวหน้ากลุ่มในส่วนกลาง  (251)  เปิดตัวโชว์โลโก้ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานส... (247)  กรมประมงเร่งวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู”  (233)  ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก  (223)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900