ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-20  |   ข่าววันที่: 2021-10-20 |  อ่าน: 112 ครั้ง
 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาฯ การประชุมโดยมีคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ยโสธร กาฬสินธุ์ ชลบุรี ตรัง ชัยนาท เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อดำเนินการในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 โดยมีแหล่งน้ำที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จำนวน 20 แห่งใน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม เลย บึงกาฬ มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ อุดรธานี ยโสธร สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา กำแพงเพชร และระนอง นอกจากนี้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และหน่วยงานรับผิดชอบด้านวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์ของชุมชน เป็นธนาคารสัตว์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน คร... (1,222)   การจัดสรรงบประมาณและแผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (458)  การขอหนังสือรับรอง  (337)  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2... (297)  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญท... (296)  การส่งออกสัตว์น้ำ ม.65  (278)  ประชุมหัวหน้ากลุ่มในส่วนกลาง  (252)  เปิดตัวโชว์โลโก้ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานส... (250)  กรมประมงเร่งวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู”  (234)  ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก  (227)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900