ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-11-04  |   ข่าววันที่: 2021-11-04 |  อ่าน: 88 ครั้ง
 

วันที่  3 พฤศจิกายน 2564 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมเทพา ชั้น 4 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย ชลบุรี ราชบุรี ตรัง สงขลา และหนองคาย โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาการผลิตไข่น้ำ (ไข่ผำ) และข้อเสนอโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้กรอบแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงไข่น้ำเชิงพาณิชย์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน คร... (1,220)   การจัดสรรงบประมาณและแผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (457)  การขอหนังสือรับรอง  (326)  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญท... (292)  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2... (289)  การส่งออกสัตว์น้ำ ม.65  (277)  ประชุมหัวหน้ากลุ่มในส่วนกลาง  (250)  เปิดตัวโชว์โลโก้ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานส... (240)  กรมประมงเร่งวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู”  (228)  ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก  (219)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900