รองบัญชา พาชม Ep.2 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำวังปลา บ้านป่ากล้วย จ.เชียงใหม่

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


รองบัญชา พาชม Ep.2 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำวังปลา บ้านป่ากล้วย จ.เชียงใหม่  

???????? รองบัญชาพาชม “ความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น” Ep. 2?? ท่านรองฯ บัญชา พาขึ้นเหนือไปสัมผัสวิถีชุมชนล้านนา ไปเยี่ยมกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำวังปลา บ้านป่ากล้วย จ.เชียงใหม่ และติดตามดูว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ากล้วย มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำในลำน้ำกวง ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ได้อย่างไร

????คลิ๊กชม ได้เลยค่ะ

??????? ?? ชุมชนประมงท้องถิ่น ชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักทั้งในแหล่งน้ำจืดและทะเล ในอดีต ชาวบ้านในชุมชน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำประมงที่ถูกต้อง ใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง ??????กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ซึ่งมีภารกิจควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจการณ์การทำประมง จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนการปราบเป็นการป้อง โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

?? ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ทาง youtube ช่องสถานีประมงต้นแบบ Playlist : รองบัญชา พาชม

กดติดตาม ?? ????(Subscribe) Youtube: สถานีประมงต้นแบบ เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป ??

https://youtu.be/ZfWWHSM_wM4

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  727   ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเเละผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เน...  271   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบั...  225  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหว...  209  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ    199  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...  198  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมห...  193  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการประมงร...  183  นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และนายเฉลิมชัย สุวรรณ...  165  นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเยี่ยมชมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที...  150


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ