รองบัญชา พาชม Ep.1 “ชุมชนธนาคารปูม้าบ้านอีเล็ต จ.ชุมพร”

 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์


รองบัญชา พาชม Ep.1 “ชุมชนธนาคารปูม้าบ้านอีเล็ต จ.ชุมพร”  

??????? ?? ชุมชนประมงท้องถิ่น ชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลักทั้งในแหล่งน้ำจืดและทะเล ในอดีต ชาวบ้านในชุมชน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำประมงที่ถูกต้อง ใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง ??????กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ซึ่งมีภารกิจควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจการณ์การทำประมง จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนการปราบเป็นการป้อง โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

???????? รองบัญชาพาชม “ความเข้มแข็งของชุมชนประมงท้องถิ่น” Ep. 1 นี้ ท่านรองฯ บัญชา จะพาทุกท่านเปิดประตูสู่ภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดชุมพร จังหวัดแรกของปลายด้ามขวานไทย พาไปที่ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร ไปชมความเข้มแข็งของชุมชนบ้านอีเล็ต ที่รวมกลุ่มจัดตั้งเป็น ชุมชนธนาคารปูม้าบ้านอีเล็ต ไปชมกันว่าชุมชนนี้มีการดำเนินการอย่างไร มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างไร

?? สามารถติดตามและรับชมย้อนหลังได้ทาง youtube ช่องสถานีประมงต้นแบบ Playlist : รองบัญชา พาชม

กดติดตาม ?? ????(Subscribe) Youtube: สถานีประมงต้นแบบ เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป ??

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อย...  731   ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเเละผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เน...  278   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบั...  227  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหว...  212  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ    205  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...  201  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการประมงร...  187  นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และนายเฉลิมชัย สุวรรณ...  168  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวั...  158  นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเยี่ยมชมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที...  152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

     อาคารเชิดชายอมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fishfish2557@gmail.com   02 558 0226   02 558 0226   แฟนเพจ