ถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในถังไฟเบอร์กลาส และการเลี้ยงในบ่อดิน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในถังไฟเบอร์กลาส และการเลี้ยงในบ่อดิน 

กิจกรรมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางกัญญารัตน์ สุนทรา นักวิชาการประมงชำนาญการ และนางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในถังไฟเบอร์กลาส และการเลี้ยงในบ่อดิน ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขต จันทบุรี จำนวน 15 คน นำโดย ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล โดยทุกท่านได้ให้ความสนใจและอยากต่อยอดการเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียนอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  222   พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   173  โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภาย...  153  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...  153  บรรยายและสาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมส...  147  ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ...  142  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึก...  122  สาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แห...  114  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒน...  100  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพ...  98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ