กิจกรรมจิตอาสา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมจิตอาสา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

กิจกรรมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |   ข่าววันที่: 2021-02-23 |  อ่าน: 390 ครั้ง
 

กิจกรรมจิตอาสา

- วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ช่วยอำนวยการ ในการสัมภาษณ์ ผู้สมัครหลักสูตรหลักประจำ 5/63  

- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า                          "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"   รัชกาลที่ 6 

- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

- วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- วันที่ 23 ธันวาคม 2563 อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

- วันที่ 14 มกราคม 2564 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ประชาชนและพัฒนาด่านตรวจศาลเขาเกลือ

- วันที่ 25 มกราคม 2564  ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง"  

-วันที่ 25 มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”  

- วันที่ 26 มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

-วันที่ 26 มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”
-วันที่ 27 มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

- วันที่ 29-30  มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยายขยายผลให้ความรู้ในหัวข้อ "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย"

- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ความสะอาดบริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ความสะอาดปัดกวาดกุฏิ เสนาสนะต่าง ๆ และพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดเขาแจงเบง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
-วันที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมร่วมกันเก็บขยะตามชายหาดแหลมเสด็จ  
- วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทำความสะอาด เก็บขยะชายหาด และในน้ำทะเล บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ ม.7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- วันที่ 16 มีนาคม 2564 บรรยายขยายผลให้ความรู้ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี" ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- วันที่ 25 มีนาคม 2564 อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนตังเอ็ง จังหวัดจันทบุรี

- วันที่ 15 มกราคม 2565 บรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

- วันที่ 16 มกราคม 2565 บรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ณ กศน. ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมกุ้ง... (140)   ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1... (109)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แ... (77)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เก... (76)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จัดอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเ... (75)  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประ... (75)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... (70)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ค... (69)  งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มอบปัจจัยการผลิตจัดทำแปลงเ... (67)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่... (66)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120