กิจกรรมจิตอาสา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมจิตอาสา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

กิจกรรมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2021-02-23  |   ข่าววันที่: 2021-02-23 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

กิจกรรมจิตอาสา

- วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ช่วยอำนวยการ ในการสัมภาษณ์ ผู้สมัครหลักสูตรหลักประจำ 5/63  

- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า                          "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"   รัชกาลที่ 6 

- วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

- วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- วันที่ 23 ธันวาคม 2563 อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

- วันที่ 14 มกราคม 2564 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ประชาชนและพัฒนาด่านตรวจศาลเขาเกลือ

- วันที่ 25 มกราคม 2564  ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง"  

-วันที่ 25 มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”  

- วันที่ 26 มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

-วันที่ 26 มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”
-วันที่ 27 มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

- วันที่ 29-30  มกราคม 2564 ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยายขยายผลให้ความรู้ในหัวข้อ "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย"

- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ความสะอาดบริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ความสะอาดปัดกวาดกุฏิ เสนาสนะต่าง ๆ และพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดเขาแจงเบง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
-วันที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมร่วมกันเก็บขยะตามชายหาดแหลมเสด็จ  
- วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทำความสะอาด เก็บขยะชายหาด และในน้ำทะเล บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ ม.7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
- วันที่ 16 มีนาคม 2564 บรรยายขยายผลให้ความรู้ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี" ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- วันที่ 25 มีนาคม 2564 อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนตังเอ็ง จังหวัดจันทบุรี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.. (1,447)  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน.. (841) งานวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ.. (836) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ .. (732) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (716) ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. (676) ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (623) ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560 .. (576) ความเป็นมาของโครงการ.. (545) การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 1/2560 .. (536) ตรวจสภาพอากาศด้านการเกษตร.. (515) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล.. (512) โครงการนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ .. (494) - นาย Didier Dogley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณรัฐเซเชลล์ และคณะศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ.. (480) คณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.).. (465) หน้าที่รับผิดชอบ.. (434) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. (425) การฝึกอบรม .. (417) วัตถุประสงค์.. (415) พื้นที่ดำเนินการ.. (415)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120