ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 

กิจกรรมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2020-10-09  |   ข่าววันที่: 2020-10-09 |  อ่าน: 585 ครั้ง
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานประมง? ฝ่ายประสานงาน?ฯ ศูนย์?ศึกษา?การพัฒนา?อ่าว?คุ้ง?กระเบน?อัน?เนื่อง?มาจาก?พระ?รา?ชด??ริ? ได้ลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร (ด้านการเลี้ยงกุ้งทะเล)? ของนายดำรง เสนาะ?สรร?พ์? ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ศูนย์?เรียนรู้?เศรษฐกิจ?พอเพียง?การเลี้ยง?กุ้ง?ทะเล?ด้วย?ระบบ?ชลประทาน?น้ำเค็ม? และนายนวน รอดเจริญ เกษตรกรตัวอย่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำการเกษตรผสมผสาน โดยยึดแนวทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ ปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด กล้วย มะนาว และพืชผักสวนครัว ควบคู่?กับการประกอบอาชีพด้านการประมง คือ การเลี้ยงหอยนางรม ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง และปลาเก๋า

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.. (2,025)  งานวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ.. (1,143) ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน.. (973) ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. (872) ความเป็นมาของโครงการ.. (850) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ .. (842) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (834) ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (736) ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560 .. (702) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล.. (688)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120