QR code เอกสารต่างๆ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

QR code เอกสารต่างๆ 

Qr code เอกสารต่างๆ

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-26 |  อ่าน: 318 ครั้ง
 

Qr code ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า

  การเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบปิด

  การเพาะและการอนุบาลปลาการ์ตูน

  การผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง

  การปรับปรุงบำรุงดินการป้องกันโรคพืชและแมลงโดยชีววิธี

  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

  การผลิตผักปลอดภัยสารพิษในพื้นที่ดินทราย

  การผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทราย

  การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสารพิษ

  การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันเพื่อทดแทนโปรตีนจากอาหารสัตว์

  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

  การแปรรูปสมุนไพร

  การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง

  คู่มือองค์ความรู้ 16 ผลสำเร็จที่โดดเด่น        


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.. (1,288)  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน.. (761) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ .. (699) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (672) งานวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ.. (655) ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. (613) ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (576) ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560 .. (535) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (510) การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 1/2560 .. (481) ตรวจสภาพอากาศด้านการเกษตร.. (476) - นาย Didier Dogley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณรัฐเซเชลล์ และคณะศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ.. (453) โครงการนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ .. (445) ความเป็นมาของโครงการ.. (433) คณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.).. (420) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล.. (412) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. (392) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ .. (386) การฝึกอบรม .. (385) จัดนิทรรศการในโครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 16 .. (379)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120