กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล 

กิจกรรมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |   ข่าววันที่: 2019-06-13 |  อ่าน: 513 ครั้ง
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอำเภอท่าใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยการปลูกเสริม เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรหญ้าทะเล ปริมาณสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ กับประชาชน และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยการปลูกหญ้าคาทะเล( Enhalus acoroides ) จำนวน 3,600 ต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการในพื้นที่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี.. (1,447)  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน.. (841) งานวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ.. (838) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ .. (732) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (716) ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. (678) ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (623) ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และทำบุญปีใหม่ 2560 .. (576) ความเป็นมาของโครงการ.. (549) การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครั้งที่ 1/2560 .. (536) ตรวจสภาพอากาศด้านการเกษตร.. (515) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล.. (513) โครงการนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ .. (497) - นาย Didier Dogley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณรัฐเซเชลล์ และคณะศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ.. (480) คณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.).. (465) หน้าที่รับผิดชอบ.. (435) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์.. (425) วัตถุประสงค์.. (418) การฝึกอบรม .. (417) พื้นที่ดำเนินการ.. (416)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120