การสำรวจพื้นที่ส่งเสริมโครงการธนาคารปูร่วมกับโครงการขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายทะเล "สาหร่ายผักกาดทะเล"

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


การสำรวจพื้นที่ส่งเสริมโครงการธนาคารปูร่วมกับโครงการขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายทะเล "สาหร่ายผักกาดทะเล" 

กิจกรรมศูนย์ฯ คุ้งกระเบน


การสำรวจพื้นที่ส่งเสริมโครงการธนาคารปูร่วมกับโครงการขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายทะเล

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พร้อมด้วย นายฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายธนกร คมใส เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ลงพื้นที่สำรวจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล เป็นการทำงานแบบผสมผสานระหว่างการทำโครงการธนาคารปูร่วมกับโครงการขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายทะเล "สาหร่ายผักกาดทะเล" เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 3 จุด ดังนี้

1. กลุ่มธนาคารสัตว์น้ำบ้านซึ้งล่าง ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี

2. ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา-ธนาคารปู) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

3. กลุ่มธนาคารปูบ้านเกาะเปริด ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

โดยการทำงานแบบบูรณาการโดยการใช้สาหร่ายมาปรับสภาพน้ำ เพื่อนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องสมัครบุคคลเ... จำนวนผู้อ่าน 609  สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมสู่อนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิ... จำนวนผู้อ่าน 430 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  จำนวนผู้อ่าน 257 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู... จำนวนผู้อ่าน 145  "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน" เยี่ยมชม บริษัท เป็นเงินฟีดมิลล์ จำกั... จำนวนผู้อ่าน 139 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวนผู้อ่าน 138 ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่... จำนวนผู้อ่าน 138 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก... จำนวนผู้อ่าน 119 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือข่ายฯ “ยกระดับสาหร่ายทะเลไทย ให้ก้าวไกลสู่สาหร่ายโลก” ด้วยนวัตกรรม การเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพที่มั่นคง และใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ผนึกกำลังเครือ... จำนวนผู้อ่าน 100 ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามงานขยายผลและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    รายละเอียด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120  email  kkbrdsc@hotmail.com  โทรศัพท์ 039-433216-8  FAX 039-433209  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6