ประชุมงานวิจัยสาหร่ายในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ประชุมงานวิจัยสาหร่ายในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ นายปิยชาติ ศรีศักดา นายพิชิตพล สิงห์ธนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมงานวิจัยสาหร่ายในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมทเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายทะเลด้านต่าง ๆ เช่น การขยายผลเชิงพาณิชย์การออกฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็ง ความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพันธุกรรม รวมถึงศักยภาพการผลิต และความเป็นไปได้ในการพัฒนา Microalgae ของไทยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจอื่น ๆ สู่การพัฒนาสาหร่ายทะเลในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่...  130   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...  122  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิ...  112  ประชุมงานวิจัยสาหร่ายในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565   107  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ “การใช้...  106  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจ...  88  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลปร...  85  ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงทะเลในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่...  81  ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุน...  79  วันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยา...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ