กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นายหิรัณย์ บำรุงพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับนายวรากร สุทธิพร กำนันตำบลโขมง อ.ท่าใหม่ และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีท่านพระครูพิพัฒน์พลาทร เจ้าอาวาสวัดโขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางนงนุช พานิชอัตรา นายกเหล่ากาชาด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพื้นที่ในการปล่อยสัตว์น้ำครั้งนี้ จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1.บริเวณริมคลองวังโตนด ภายในวัดโขมง 2.บริเวณริมคลองบ้านรำพัน 3.แก้มลิงบ้านเกาะขวาง หมู่ที่ 6  ต.โขมง และ 4.บริเวณสระเก็บน้ำหมู่ที่ 3 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำการปล่อยพันธุ์ปลาแขยงกง หรือปลาอีกง จำนวน 30,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่...  131   โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...  131  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิ...  116  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมและขยายผลองค์ความรู้ “การใช้...  114  ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เปิดตัว “ สาหร่ายผักกาดทะเล ” ขยายผลองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ย...  92  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลปร...  89  ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงทะเลในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565 วันที่...  86  วันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ศูนย์ฯคุ้งกระเบน ร่วมจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยา...  79  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ กลุ่มวิจัยและพั...  77  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และขึ้นบัญชี...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ