มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2565

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้นายชินรัตน์ ฉินโน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายปิยชาติ ศรีศักดา เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ฝ่ายประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน  ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ ที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 15 ราย และจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ โดยผ่านการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จำนวน 10 ราย โดยเกษตรกรทั้ง 2 กิจกรรม 25 ราย เป็นเกษตรกรต้นแบบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 8 ราย การผลิตพริกไทยคุณภาพ 3 ราย การผลิตและแปรรูปสละ 8 ราย การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง 1 ราย การผลิตและแปรรูปมังคุด 1 ราย และการผลิตทุเรียนคุณภาพ 4 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  223   พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   174  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...  155  โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภาย...  154  บรรยายและสาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมส...  148  ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ...  144  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึก...  122  สาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แห...  116  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒน...  100  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพ...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ