“รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


“รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา         วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ ประมงจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมพิธี “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีพลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผบ.ทรภ.1 เป็นประธานในพิธี

       ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ชมนิทรรศการที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น ดังนี้ นิทรรศการการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยกองทัพเรือภาคที่ 1, นิทรรศการและการสาธิตการทำซั้งเชือกเพื่อเป็นบ้านปลา โดยศูนย์ฯ คุ้งกระเบน, นิทรรศการการปลูกปะการังและหญ้าทะเล โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นิทรรศการทรัพยากรใต้ทะเลหาดเจ้าหลาว โดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และนิทรรศการการกำจัดขยะแบบครบวงจร โดยบริษัทโชคชัย เอนไวรอลเมนทอล จำกัด นอกจากนั้น พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผบ.ทรภ.1 มอบถังขยะพลาสติกให้แก่ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน อีกด้วย

       ต่อจากนั้น ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ มอบพันธุ์ปลา หอยมือเสือ และปะการัง แก่อาสาสมัครนักดำน้ำ เพื่อนำลงไปปล่อยลงสู่ท้องทะเล และร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เต่าตะนุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตในทะเลไทย ฟื้นฟูทรัพยากรและแหล่งการทำประมงให้กับชุมชน เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี...  225   พิธีรับพระราชทาน “พระกำลังแผ่นดิน”   175  โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม ภาย...  156  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก...  155  บรรยายและสาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมส...  149  ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ...  144  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึก...  122  สาธิตการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล ณ วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แห...  116  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒน...  101  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพ...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120    kkbrdsc@hotmail.com   039-433216-8   039-433209   แฟนเพจ