ประมงแพร่ เร่งช่วยเหลือ ๓ ปลาบึกยักษ์คืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประมงแพร่ เร่งช่วยเหลือ ๓ ปลาบึกยักษ์คืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-23  |   ข่าววันที่: 2020-03-20 |  อ่าน: 512 ครั้ง
 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ โดยมีนายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และนายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบุญแจ่ม และทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา และประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ร่วมกันช่วยเคลื่อนย้ายปลาบึกขนาดใหญ จำนวน ๓ ตัว กลับคืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ซึ่งจากการประสานงานกับหน่วยงานกรมชลประทานในจังหวัดแพร่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ในปีนี้อ่างแม่คำปองสามารถกักเก็บน้ำและมีปริมาณน้ำพ้นวิกฤตภัยแล้งได้ ทุกภาคส่วนดังกล่าวข้างต้น จึงได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายปลาบึกทั้ง ๓ ตัว กลับคืนสู่อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง หมู่ที่ ๑ บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จากอ่างเก็บน้ำปู่จันทร์ ในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งจากเหตุการภัยแล้งเมื่อปี ๒๕๖๒ อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง เกิดภัยแล้ง ได้มีการเคลื่อนย้ายปลาบึก ๓ ตัว ดังกล่าวมาฝากเลี้ยงไว้ที่อ่างเก็บน้ำปู่จันทร์ ในปีนี้ อ่างปู้จันทร์มีระดับน้ำลดลงอย่างมาก ทำให้ทุกภาคส่วนประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือนำปลาบึกกลับคืนถิ่นที่อยู่เดิม โดยทำการเคลื่อนย้ายตามหลักวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำเร็จไปด้วยดี https://www.youtube.com/watch?v=xrv1GUTqYLI

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (3,026)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,254) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,004) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (861) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (796) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (787) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (777) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (760) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (740) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170