ขั้นตอนการขอรับริการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ขั้นตอนการขอรับริการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-22  |   ข่าววันที่: 2020-03-22 |  อ่าน: 311 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,932)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,181) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (979) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (837) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (772) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (760) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (745) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (727) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (718) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170