โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง ประจำปี๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง ประจำปี๒๕๖๒  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-03  |   ข่าววันที่: 2019-11-29 |  อ่าน: 683 ครั้ง
 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ประมงจังหวัดแพร่ และประมงอำเภอสอง พร้อมด้วยตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการฯ โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าแดงใต้ ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ร่วมกันปรึกษาหารือ นำเสนอข้อมูลโรงเรือนเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำและรูปแบบบ่ออนุบาล ภายในพื้นที่โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง บ้านป่าแดงใต้ โดยมีองค์กรส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านต่างๆ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,901)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,161) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (964) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (827) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (761) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (753) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (735) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (708) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (694)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170