โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายอนุวัติ  อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ นำข้าราชการ พนักงานภายในศูนย์ฯ เข้าร่วม“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่” ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดแพร่ จำนวนกว่า ๓๐๐ รายเข้าร่วมพิธีฯ โดยในพิธีได้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และพิธีปล่อยขบวนจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องดิน น้ำ ปศุสัตว์ จำนวน ๖ ขบวน ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือสำรวจความเสียหาย, การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช, การดูแลปรับปรุงพื้นฟูสภาพดิน, การสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์หญ้าแห้งสำหรับโค , การสนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำ และจิตอาสา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราช...  802   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  399  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   371  ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาต...  203  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   146  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   133  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (พื้นที่ คทช. จังหวัดแพร่) ในพื้นที...  118  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำปี 2565   102  ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ ปี2565)   84  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ