โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายอนุวัติ  อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ นำข้าราชการ พนักงานภายในศูนย์ฯ เข้าร่วม“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่” ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดแพร่ จำนวนกว่า ๓๐๐ รายเข้าร่วมพิธีฯ โดยในพิธีได้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และพิธีปล่อยขบวนจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องดิน น้ำ ปศุสัตว์ จำนวน ๖ ขบวน ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือสำรวจความเสียหาย, การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช, การดูแลปรับปรุงพื้นฟูสภาพดิน, การสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์หญ้าแห้งสำหรับโค , การสนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำ และจิตอาสา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  186   ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) หลังปล่อยสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โคร...  183  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว...  160  จัดฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “...  156  จัดฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “...  153  วิเคราะห์คุณภาพน้ำ กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง   152  ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร...  137  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  130  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดหลวงในกระชัง ให้กับเกษตรกร ภายใต...  129  ตรวจรับรอง ต่ออายุ และตรวจติดตาม ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอ...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ