โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |   ข่าววันที่: 2019-09-23 |  อ่าน: 657 ครั้ง
 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายอนุวัติ  อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ นำข้าราชการ พนักงานภายในศูนย์ฯ เข้าร่วม“โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยของจังหวัดแพร่” ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จังหวัดแพร่ จำนวนกว่า ๓๐๐ รายเข้าร่วมพิธีฯ โดยในพิธีได้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และพิธีปล่อยขบวนจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งเรื่องดิน น้ำ ปศุสัตว์ จำนวน ๖ ขบวน ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือสำรวจความเสียหาย, การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช, การดูแลปรับปรุงพื้นฟูสภาพดิน, การสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์หญ้าแห้งสำหรับโค , การสนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำ และจิตอาสา ซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,921)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,178) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (975) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (835) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (770) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (759) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (744) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (720) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (714) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170