โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปี๒๕๖๒

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปี๒๕๖๒ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-03-28  |   ข่าววันที่: 2019-03-27 |  อ่าน: 261 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอนุวัติ  อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ได้แก่ปลานิล ปลาไน และปลาบ้า จำนวน๒๐,๐๐๐ตัว ณ บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร  อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,907)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,168) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (967) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (828) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (767) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (757) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (739) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (709) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (699)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170