โครงการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-23  |   ข่าววันที่: 2019-02-21 |  อ่าน: 303 ครั้ง
 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ได้เข้าตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน เพื่อเป็นต้นแบบในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานตามระเบียบที่กรมประมงกำหนด ตามโครงการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีของหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (3,026)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,254) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,004) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (861) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (796) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (787) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (777) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (760) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (740) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170