โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่มอบหมายให้ นางจริยา  สาหร่าย นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตรหนองเฒ่า ม.๔ ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำของโครงการ ได้แก่ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาตะเพียน ปลานิล  และให้คำปรึกษากับคณะกรรมการโครงการ เพื่อดำเนินการกิจรรมต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  221   ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) หลังปล่อยสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โคร...  213  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว...  197  วิเคราะห์คุณภาพน้ำ กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง   182  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  155  ภาระกิจขนย้ายปลาบึก(ฉุกเฉิน)   141  ตรวจรับรอง ต่ออายุ และตรวจติดตาม ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอ...  138  วันฉัตรมงคล ประจำปี2565   136  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (กุ้งก้ามแดง)ปี2565   134  กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565   110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ