โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี๒๕๖๔ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-23  |   ข่าววันที่: 2021-05-20 |  อ่าน: 305 ครั้ง
 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวรจวรรณ  จดชัยภูมิ นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกพื้นที่ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ธนาคารสินค้าเกษตรหนองน้ำซับบ้านม่อน หมู่ที่ ๓ บ้านม่อน ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานของธนาคารฯ และ??ประชา?สัมพันธ์?ฤดู?น้ำ?แดง? "ฤดู?สัตว์?น้ำ?จืด?มี?ไข่? หรือ?วางไข่? เลี้ยง?ตัวอ่อน?ฯ? ผ่านทางคณะกรรมการธนาคารฯ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,921)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,178) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (975) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (835) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (770) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (759) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (744) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (720) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (714) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170