สำรวจสัตว์น้ำตัวใหม่ของจังหวัดแพร่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


สำรวจสัตว์น้ำตัวใหม่ของจังหวัดแพร่ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายณัฐฐาพงษ์  สุริยะ นักวิชาการประมง ดำเนินการสืบค้น รวบรวม สอบถาม แหล่งข้อมูลของปูก่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการขยายผลให้เป็นสัตว์น้ำ ตัวใหม่ของจังหวัดแพร่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  222   ประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง(CPUE) หลังปล่อยสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 โคร...  215  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว...  198  วิเคราะห์คุณภาพน้ำ กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง   184  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  155  ภาระกิจขนย้ายปลาบึก(ฉุกเฉิน)   143  ตรวจรับรอง ต่ออายุ และตรวจติดตาม ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอ...  138  วันฉัตรมงคล ประจำปี2565   136  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (กุ้งก้ามแดง)ปี2565   135  กิจกรรมจิตอาสาหน่วยพระราชทาน 2565   112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ