เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |   ข่าววันที่: 2021-03-24 |  อ่าน: 150 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนลอยกุ้งสามชั้น ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำ
บ้านปาตา หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จำนวน ๓ ลำ ปริมาณสัตว์น้ำ
ที่จับได้ ๖.๕๐๐ - ๑๓.๐๐๐ กิโลกรัม/ลำ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนจมปู
ณ ที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปาตา จำนวน ๑ ลำ ปริมาณที่จับได้ ๓๕.๙๕๐ กิโลกรัม/ลำ

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)