เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |   ข่าววันที่: 2021-03-24 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนลอยกุ้งสามชั้น ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำ
บ้านปาตา หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จำนวน ๓ ลำ ปริมาณสัตว์น้ำ
ที่จับได้ ๖.๕๐๐ - ๑๓.๐๐๐ กิโลกรัม/ลำ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนจมปู
ณ ที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านปาตา จำนวน ๑ ลำ ปริมาณที่จับได้ ๓๕.๙๕๐ กิโลกรัม/ลำ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (5,035)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,550) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,087) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,541) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,154) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,105) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,085) เอกสารเผยแพร่.. (2,034) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,875) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,698) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,684) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,583) การบริการ.. (1,562) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,335) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,296) โครงสร้างบุคลากร.. (1,141) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,074) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (1,019) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (1,005) ชนิดสัตว์น้ำ.. (990)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)