เมื่อวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนลอยกุ้งสามชั้น ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จำนวน 2 ลำ และท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จำนวน 1 ลำ รวมทั้งสิ้น 3 ลำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

เมื่อวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนลอยกุ้งสามชั้น ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จำนวน 2 ลำ และท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จำนวน 1 ลำ รวมทั้งสิ้น 3 ลำ  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-07  |   ข่าววันที่: 2021-03-19 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนลอยกุ้งสามชั้น ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จำนวน 2 ลำ และท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จำนวน 1 ลำ รวมทั้งสิ้น 3 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ 3.736 - 13.700 กิโลกรัม/ลำ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือ
อวนลอยปลาทู ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จำนวน 3 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ 5.000 - 6.000 กิโลกรัม/ลำ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรืออวนจมปู ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง จำนวน 1 ลำ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านหน้าทับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จำนวน 1 ลำ และ ณ ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จำนวน 3 ลำ รวมทั้งสิ้น 5 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ 8.033 - 84.650 กิโลกรัม/ลำ


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (4,949)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,483) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,046) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,506) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,093) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,039) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,037) เอกสารเผยแพร่.. (1,976) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,857) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,672) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,625) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,565) การบริการ.. (1,518) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,320) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,256) โครงสร้างบุคลากร.. (1,119) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,054) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (990) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (977) ชนิดสัตว์น้ำ.. (975)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)