พิธีเปิดงานวันดินโลกปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

พิธีเปิดงานวันดินโลกปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ข่าว/กิจกรรม


พิธีเปิดงานวันดินโลกปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร..คลิก

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสิทธิพล โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 ณ บริเวณภายในสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศศูนย์ฯ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อราชการของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์  ประกาศศูนย์ฯ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อราชการของ ศูนย์วิจัยและพั... จำนวนผู้อ่าน 71  กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (CPUE) ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (CPUE)... จำนวนผู้อ่าน 70 โครงการส่งเสริมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองดำเนินชีวิตแบบพอเพียงปลูกป่าผักสวนครัว โครงการส่งเสริมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองดำเนินชีวิตแบบพอเพียงปลูกป่าผักสวนครัว  จำนวนผู้อ่าน 44 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานการปฏิบั... จำนวนผู้อ่าน 37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวัน... จำนวนผู้อ่าน 29 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ในเขตพื้นที่อำเภอตาคลีและอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบ... จำนวนผู้อ่าน 28 ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2566 ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ คร... จำนวนผู้อ่าน 26 ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566 ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังห... จำนวนผู้อ่าน 24 ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมเปิดโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมเปิดโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษต... จำนวนผู้อ่าน 23 ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรม... จำนวนผู้อ่าน 13


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

    รายละเอียด ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000  email  If-Nakhonsawan@hotmail.com  โทรศัพท์ 056-274501  FAX 056-274503  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6