เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก 

ข่าว/กิจกรรม


เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 

ณ อาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ