รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 กันยายน 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 กันยายน 2562 

ข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-04  |   ข่าววันที่: 2019-09-03 |  อ่าน: 311 ครั้ง
 

รายงานสถานการณ์น้ำท่า วันที่ 3 ก.ย. 2562 (เวลา 08.40 น.)  
สถานีวัดน้ำP17บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 276 ลบ.ม/วินาที(9.23% ของความจุลำน้ำ)  มากกว่าเมื่อวาน 93.00 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 27.00 เซนติเมตร 

สถานีวัดน้ำN67ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 749 ลบ.ม/วินาที(47.43% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 151.00 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 79.00 เซนติเมตร  

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 1,037 ลบ.ม/วินาที (28.88% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 213.00 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 52.00 เซนติเมตร

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 5,118.00 ล้าน ลบ.ม.(38.02%) ใช้การได้  1,318.00 ล้าน ลบ.ม (13.64%) น้ำไหลเข้า 98.35 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 1.41 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4,924.85 ล้าน ลบ.ม (51.79%)  ใช้การได้ 2,074.85 ล้าน ลบ.ม (31.15%)  น้ำไหลเข้า 76.69 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 304.23 ล้าน ลบ.ม (32.40%) ใช้การได้ 261.23 ล้าน ลบ.ม.(29.16%) น้ำไหลเข้า 28.32 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 23.900 ล้าน ลบ.ม.(29.14%) ใช้การได้ 8.900ล้าน ลบ.ม.(10.85%) น้ำไหลลงอ่าง - ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 4.995 ล้าน ลบ.ม. (42.08%) ใช้การได้ 4.495 ล้าน ลบ.ม.(37.87%) น้ำไหลลงอ่าง 0.203 ล้าน ลบ.ม.  ปิดการระบายน้ำ

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.118 ล้าน ลบ.ม. (9.67%)ใช้การได้ - ล้าน ลบ.ม.(-)  น้ำไหลลงอ่าง 0.118 ล้าน ลบ.ม.ปิดการระบายน้ำ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โครงการชลประทานนครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศปจ.นครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สกเทศ) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี.. (174)   ศปจ.นครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES อันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไ.. (154)  โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 .. (150)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ วันประมงแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (100)  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์.. (87)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง.. (64)  กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1.. (13)  พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด และโครงการพ.. (6)  ทรัพยากรและผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด.. (3)  ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ด.. (3)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000