ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1  

ข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-11-06  |   ข่าววันที่: 2018-11-06 |  อ่าน: 344 ครั้ง
 

ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1 แม่น้ำปิง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ แม่น้ำยม อ.สามง่าม จ.พิจิตร และ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  แม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิจิตร และ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,058)  ทำเนียบผู้บริหาร.. (848) ประวัติหน่วยงาน.. (819) ปลาประจำหน่วยงาน.. (491) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (491) ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563.. (490) ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (442) บทความ.. (429) รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 .. (405) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะครู.. (395) กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 .. (385) สไลด์โชว์.. (379) ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน.. (345) ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำ ครั้งที่ 1 .. (344) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาของคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานการขยายพันธ์ุสัตว์น้ำ.. (313) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) พร้อมหน่วยงานที่เก.. (308) โครงการกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดโดยชุมชนประมงมีส่วนร่วม อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์.. (289) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประธาน.. (289) กู้แพบึงบอระเพ็ด.. (286) โครงสร้างหน่วยงาน.. (274)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000