กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (CPUE) ประจำปีงบประมาณ 2566

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (CPUE) ประจำปีงบประมาณ 2566 

ข่าว/กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ดำเนินการกิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย (CPUE) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2565 ในแหล่งน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และแม่น้ำปิง ในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ