ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 

ข่าว/กิจกรรม


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โดยมีนายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายเดชา รอดระวัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้รองอธิบดีได้มอบนโยบายเพื่อเป้นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจข่าวสารของกรมประมงที่ถูกต้องไปยังเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้รวดเร็ว ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นเสลา เพื่อเป็นเกียรติแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนัก...  207   ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เรื่องขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 9 ร...  162  รายงานประจำปี 2564   154  กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจ...  140  ทรัพยากรและผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด   94  ออกตรวจโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และโครงการ...  92  ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ด   82  ผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด   75  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ " 1 เมษายน 2565 วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน " ...  50  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา   46

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ