โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 

ข่าว/กิจกรรม


นางสาวสุพัตรา คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และคณะได้ดำเนินการในโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้้าขนาดใหญ่ของไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 บริเวณ แม่น้ำปิง จำนวน 2 จุดสำรวจ แม่น้ำยม จำนวน 2 จุดสำรวจ แม่น้ำน่าน จำนวน 2 จุดสำรวจ และบึงบอระเพ็ด จำนวน 8 จุดสำรวจ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนัก...  207   ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เรื่องขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 9 ร...  162  รายงานประจำปี 2564   154  กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจ...  140  ทรัพยากรและผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด   94  ออกตรวจโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) และโครงการ...  92  ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ด   82  ผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด   75  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ " 1 เมษายน 2565 วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน " ...  50  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา   46

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    If-Nakhonsawan@hotmail.com   056-274501   056-274503   แฟนเพจ