พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลางประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนหลักการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลางประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนหลักการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ 

ข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-24  |   ข่าววันที่: 2021-03-24 |  อ่าน: 291 ครั้ง
 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนหลักการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจ่าสิบเอก สิทธิพล โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2564 พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนหลักการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจ่าสิบเอก สิทธิพล โพธิ์ศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศปจ.นครสวรรค์ มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สกเทศ) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพ... (178)   ศปจ.นครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และความพร้อมของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เ... (157)  โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจำปีงบ... (153)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ วันประมงแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนทรั... (104)  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจ... (99)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้... (69)  กิจกรรมการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย ประจ... (17)  ทรัพยากรและผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด  (17)  ทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ด  (13)  พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดสำนัก... (11)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000