ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI

 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์


ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI 

ขั้นตอนการแจ้งเข้า PI


ขั้นตอนการแจ้งเข้า (PI) PORT IN

     1.   เจ้าของเรือ/ไต๋ผู้ควบคุมเรือ แจ้งเรือเข้าทางโทรศัพท์  ก่อน นำเรือเข้าฝั่ง  และยื่นแบบฟอร์มแจ้งเข้า (PI) ต่อศูนย์ฯ  อย่างน้อย 2 ชม.  หรือ ยื่นแบบฟอร์มก่อนได้ 24 ชม.

 

     2. บันทึกข้อมูลการแจ้ง (สถานะร่าง) และ สำรองรายชื่อเรือที่จะเข้าท่า ตามที่แจ้งไว้พร้อมนัดตรวจ ณ ท่าเทียบเรือ

***หมายเหตุ***  เมื่อเรือถึงท่าเทียบเรือแล้ว นำข้อมูล Logbook ส่งทันที ภายใน 2 ชม.

 

     3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจเรือตามรายการ ดังนี้

         1. ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์                                   2. สมุดบันทึกการทำการประมง (Log book)

         3.  ระบบติดตามเรือ (vms)                                              4. หนังสือคนประจำเรือ (ต่างด้าว) (Seabook)

         5. บัตรชมพู/ใบอนุญาตทำงาน                                         6. ทะเบียนลูกจ้าง/บัญชีจ่ายค่าจ้าง

         7. สัญญาจ้าง/เวลาพัก                                                    8. ทะเบียนเรือไทย

         9. ใบอนุญาตใช้เรือ                                                        10. มาตรา 285 ใบอนุญาตทำงานในเรือประมง

         11. หนังสือคนประจำเรือ (คนไทย) (Seaman book)          12. บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ

         13. บัตรประชาชนนายท้ายเรือ                                         14. บัตรประชาชนช่างเครื่อง

         2.15 ใบประกาศนายท้ายเรือ                                            2.16 ใบประกาศช่างเครื่อง

 

     4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการตวจเรือ ลงในระบบการแจ้งเข้า (Fishing Info) 

• สถานะ  "ผ่าน"      ⇒   เมื่อมีข้อมูลถูกต้อง

• สถานะ "ไม่ผ่าน"   ⇒   ผลการตรวจเรือไม่ถูกต้องตาม 16 รายการ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ มาตรการปิดพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก. ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ประ...  54   การดำเนินการตามมติ ครม. 5.ก.ค.65 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เ...  37  แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง)   35  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   31  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   25  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   22  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ...  6  ***ประกาศ*** กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุ    6  *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แรงงานต่างด...  5  สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   5


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

     ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -