''คืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ''


''คืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ'' 


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณชาวประมงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้  

   ''คลิกดูที่ https://www.youtube.com/watch?v=guOd1Fov7pA ''yes