นางสาวณัฐมน ดอกจันทร์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวพิมพ์วลัญช์ แสงใสแก้ว

นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
    


นายอธิปไตย ดุสรักษ์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวนวรัตน์ เมืองพันพงษ์

นักวิชาการประมง
    


นายฮาริส เดชะปาน

(เจ้าหน้าที่สื่อสาร)
    
นายอานนท์ กาลพัฒน์

(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า)
    
นางสาววาริศา ล้อมน้อย

(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า)
    
นางสาวสุนิสตา นิลสุวรรณ์

(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์

 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000    pipoprachuap@gmail.com   032-602432   -