บุคลากรด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์
นางสาวชลธิชา หอมแช่ม

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


แผนบุคลากรโครงสร้างหน่วยงาน pipoประจวบคีรีขันธ์


(โครงสร้างอัตรากำลังศูนย์หน่วยงานกรมประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงประจวบคีรีขันธ์

 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000