โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-21  |   ข่าววันที่: 2017-07-21 |  อ่าน: 990 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) นำโดย นางโสภิศ  จตุรงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ  นางศิริรัตน์  โลหะกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายจิรากร  บุญเรือง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ สนักงานประมงอำเภอเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านบ้านร่องห้า ได้ดำเนินกิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา ครั้งที่ 1 ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 2,000,000 ตัว ณ ท่าเรือบ้านร่องห้า 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์.. (3,171)  ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (3,098) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,657) cpue.. (1,365) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,095) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (990) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (927) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (921) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (829) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (762) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (757) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (735) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (723) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (677) zoning.. (632) FMD 60.. (632) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (621) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใ.. (587) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (576)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527