ร่วมการจัดงานโครงการ "จิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

ร่วมการจัดงานโครงการ "จิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-16  |   ข่าววันที่: 2019-09-15 |  อ่าน: 82 ครั้ง
 

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2562 >> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ได้เข้าร่วมจัดงานโครงการ "จิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ บ้านต๊ำพระแล หมูที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย ภาคีภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ประชาชนจิตอาสา ปละปรชาชนทั่วไป โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (2,775)  ประวัติศูนย์.. (2,688) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,402) cpue.. (1,225) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (931) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (868) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (806) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (796) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (711) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (657) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (632) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (622) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (603) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (562) zoning.. (561) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (558) FMD 60.. (556) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (508) เงินทุนหมุนเวียน60.. (487)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527