การลงสำรวจกว๊านพะเยา เพื่อจัดทำแผนที่ใต้น้ำ และสำรวจแหล่งอาศัยของพ่อแม่พันธุ์ปลา ด้วยเครื่องมือ ECOSOUNDER

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

การลงสำรวจกว๊านพะเยา เพื่อจัดทำแผนที่ใต้น้ำ และสำรวจแหล่งอาศัยของพ่อแม่พันธุ์ปลา ด้วยเครื่องมือ ECOSOUNDER 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-16  |   ข่าววันที่: 2019-09-13 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

13-14 กันยายน.2562>> กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ส่งทีมนักวิจัย ลงสำรวจกว๊านพะเยา เพื่อจัดทำแผนที่ใต้น้ำ และสำรวจแหล่งอาศัยของพ่อแม่พันธุ์ปลา ด้วยเครื่องมือ ECOSOUNDER เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาในการกำหนดพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยา ตามมาตรา 56 พ.ร.ก. การประมง 2560 ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลาที่จำหน่าย.. (2,775)  ประวัติศูนย์.. (2,688) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (1,402) cpue.. (1,225) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (931) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (868) รับสมัครพนักงานราชการ.. (844) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (806) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (796) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (711) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (657) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (632) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (622) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (603) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (562) zoning.. (561) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 4.. (558) FMD 60.. (556) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (508) เงินทุนหมุนเวียน60.. (487)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527