ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในลำน้ำแม่สาวจุดอนุรักษ์พันธุ์ปลาฝายลูกที่ 1 และฝายลูกที่ 2 และบ่อประจำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในลำน้ำแม่สาวจุดอนุรักษ์พันธุ์ปลาฝายลูกที่ 1 และฝายลูกที่ 2 และบ่อประจำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา นำโดย นางขจรพรรณ  แก้วเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมคณะ ได้นำพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ ปลาไน จำนวน 10,000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 10,000 ตัว ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว ปล่อยลงในลำน้ำแม่สาวจุดอนุรักษ์พันธุ์ปลาฝายลูกที่ 1 และฝายลูกที่ 2 และบ่อประจำโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา และได้มอบพันธุ์ปลานิล ปลาไน ปลานวลจันทร์ แก่โรงเรียนบ้านสันติสุข จำนวน 3,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนว...  309   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  249  บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   243  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  237  จัดเก็บข้อมูล CPUE ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเฟือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาช้างน้อ...  213  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2570 (...  209  เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สย...  194  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชชนนีพันปีหลวง   165  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  151  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกร...  145


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ