ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้นำพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงในสระประจำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และมอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาได้นำพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงในสระประจำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และมอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 



วันที่ 27 พฤษภาคม  2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา นำโดย นางขจรพรรณ  แก้วเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมคณะ ได้นำพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ ปลาไน จำนวน 5,000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 5,000 ตัว ปล่อยลงในสระประจำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และมอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จำนวน 10 ราย รายละ 500 ตัวรวม 5,000 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงบริโภคในครัวเรือน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  294   บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์   283  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปร...  275  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  242  เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเร...  222  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  188  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “The Ecosystem Approach to Fisheries Management for Meko...  170  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  164  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่1/2566...  142  เข้าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกร...  138


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000 โทร.054-431251 โทรสาร.054-480266 E-mail : ifphayao@gmail.com ติดต่อซื้อพันธุ์ปลา 054-480527    ifphayao@gmail.com   054-431251   054480266   แฟนเพจ