การประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


การประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางสาวนนทวรรณ มากแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยมี นายวิศิษ บ่อสารคราม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมครั้งนี้

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625