เข้าร่วมการประชุมประจำปีตลาดจินดา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


เข้าร่วมการประชุมประจำปีตลาดจินดา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงครามมอบหมายให้            นายพิชิต อนุชวลิตวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายบุญธินันท์ สุนทโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายจารุวัฒน์  เหลืองทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพตลาดจินดา มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สมาชิกชมรมฯ      ประจำปี 2565 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดจินดาราม ต. ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีนายทอม มีดี ประธานชมรมฯประธานในการประชุม

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625