การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นดและการผลิตอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


การเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นดและการผลิตอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. – 11.30 น. นางสาวรัดเกล้า เรืองขนาบ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวปริชาติ หมื่นบวร นักวิชาการประมง และนางสาวนนทวรรณ มากแก้ว นักวิขาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักศึกษาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาภาควิชาประมง วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร พร้อมคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น และการผลิตอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625